Us del guarda-roba; accés amb animals, fotografies i gravacions, ús del telèfon mòbil, wifi, menjar i beguda, comportament, visites amb menors.)

Podeu fer fotografies sense flaix i gravacions en format domèstic a les sales de la col·lecció. No està permès fer servir trípode ni pals per a selfies. Poseu el telèfon mòbil en silenci i mantingueu un volum de veu moderat

Per a premsa i altres necessitats, si us plau, contacteu abans amb comunicació a fundaciopalau@fundaciopalau.cat o, si ja sou al museu, amb el taulell d’informació per obtenir autorització.

No es permet entrar a les sales d’exposició amb motxilles, maletes o bosses més grans de 30 x 30 cms., paraigües, begudes o aliments, ni animals de companyia, llevat que es tracti de gossos pigalls.

El museu disposa de Wifi en tot el recinte.

No es pot córrer ni cridar per les sales per evitar accidents i molèsties a la resta de visitants.

Amb la finalitat de protegir i conservar les obres d’art no està permès de tocar els objectes.

En cas d’evacuació cal seguir les instruccions del personal del museu.