Per contactar o rebre el butlletí cal omplir aquest formulari.

Horari

  • Dimarts a dissabte: 11 a 14 i 17 a 20h
  • Hivern (16 setembre - 30 Juny)
  • Diumenges i festius: 11 a 14h
  • Estiu (1 juliol - 15 setembre)
  • Dilluns no festius i els dies 24 tarda, 25, 26 i 31 tarda de desembre, 1 i 6 de gener, 1 de maig
  • Tancat