Avís legal

Aquest web ha estat creat per la Fundació Privada Palau, amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

  1. Titularitat del web. El nom del domini www.fundaciopalau.cat , està registrat a favor de la Fundació Privada Palau, amb CIF G-62923032 i domicili social al Carrer Riera, 54 08393 Caldes d’Estrac (Barcelona). Telèfon de contacte +34 93 791 35 93 i adreça de correu electrònic fundaciopalau@fundaciopalau.cat.
  2. Propietat intel·lectual del web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquest web, incloent el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de la Fundació Privada Palau o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts a la Fundació Privada Palau i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de la Fundació Privada Palau.
  3. Signes, marques i noms comercials. Tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquest web estan protegits per llei. L’accés dels usuaris d’Internet a aquest web no els atorga en cap cas el dret a utilitzar-los o explotar-los.
  4. Contingut del web i enllaços. La Fundació Privada Palau no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del seu web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de www.fundaciopalau.cat. La presència d’aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas de que la Fundació Privada Palau tingui coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.
  5. Obres plàstiques. Les obres plàstiques reproduïdes estan protegides per Dret d’Autor. En queda prohibida la reproducció total o parcial. La Fundació Privada Palau no es fa responsable de l’ús que facin tercers d’aquestes imatges.© VEGAP, reservats tots els drets de les obres que corresponguin.
  6. Actualització i modificació del web. La Fundació Privada Palau es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.
  7. Indicacions sobre aspectes tècnics. La Fundació Privada Palau no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la Fundació Privada Palau, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.Des de la Fundació Privada Palau no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquest web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes.També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.Aquest lloc web està concebut com una experiència fàcil d’usar i seguint les recomanacions del W3C, consorci que defineix els estàndards HTML5 i CSS3.
  8. Tractament de dades de l’usuari. Sense prejudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a la Fundació Palau al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis. La Fundació Privada Palau, incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat. La Fundació Privada Palau no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic de la Fundació.Advertiment sobre utilització de cookies. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.
  9. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d’aquest web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.