COMPOSICIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PALAU

PATRÓ FUNDADOR

Josep Palau i Fabre

PRESIDENT

Joan Noves i Oriol

VICEPRESIDENT

Ferran Mascarell i Canalda (Representant de la Diputació de Barcelona)

MEMBRES DEL PATRONAT:

Òscar Baró Clariana (Representant de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac)
Tomàs Nofre i Olivé
Joan Vall i Costa
Alícia Vacarizo i Ferraz (secretària del patronat)

PATRONS D’HONOR:

Joan Rangel i Tarrés

ESTATUTS

Els estatuts de la Fundació Palau vigents aquí

EQUIP

Direcció: Anna Maluquer i Ferrer maluquerfa@fundaciopalau.cat
Col·lecció i exposicions temporals: Anna Rodríguez rodriguezann@fundaciopalau.cat
Administració i secretariat: Sònia Parra parrafs@fundaciopalau.cat
Atenció al públic: Mònica Campoy campoymmn@fundaciopalau.cat
Informació general:
fp.info@fundaciopalau.cat