Apel·les Fenosa. L'espiritualitat de la matèria

Amic e Amat de Ramon Llull, és un recorregut per la trajectòria de l’artista afincat a París. La iconografia de l’escultura de Fenosa és, gairebé en la seva totalitat, una recreació de la figura femenina. Les seves peces ens remeten a l’atemporalitat de l’arcaïsme mediterrani allunyat, peò, de l’esperit noucentista. Alhora, l’exposició dedica un apartat a les ressonàncies entre Palau i Fenosa a partir del text publicat a la revista Ariel l’any 1947. Finalment, la presència de Picasso és una constant en les trajectòries de Fenosa i de Palau. La mostra apunta a aquesta relació existent entre Picasso i Fenosa amb alguns documents fotogràfics i amb un bust de guix de Dora Maar fet a dues mans entre Fenosa i Picasso.]]]]> ]]>
juliol 16 @ 12:10
12:10 — 00:00 ()