Teatret, amb decorat suplementari i sis personatges. Picasso, 1944 o 1945