Espais disponibles de la Fundació Palau

Pati: ( 192 m2 aprox.)

Capacitat per 80 persones de peu

Ideal per fer un còctel de peu, cerimònia civil,..

Disposem de 6 taules rodones, i 80 cadires de plàstic plegables, equip de megafonia, micros, tarima, faristols. És pot utilitzar l’espai que anomenem bar i si es necessita deixar menjar i beguda disposem d’un petit magatzem amb nevera de bar. Altre material consultar.

Preu Hora laboral: 120€/hora
Preu Hora cap de setmana: 200€

Sala Antoni Artigues

Capacitat per 80 persones assegudes en teatre.

Disposem de pantalla, projector, megafonia, WIFI, tarima, faristol,. Consultar altre material.

Preu hora laboral: 100€/hora
Preu hora cap de setmana: 150€/hora

Sala d’actes (44 m2)

Capacitat per : 50 persones en teatr, 20 un forma U i 24 en taules de treball.

Disposem de pantalla, projector, megafonia, PC, WIFI. Consulta altre material.

Disposa d’un pati annexa a la sala d’actes que també es pot utilitzar.

Preu hora laboral: 100€/hora
Preu hora cap de setmana: 120€/hora