Biografia i cronologia

Josep Palau Oller —el pare de Josep Palau i Fabre— neix a Barcelona el 1888 i mor a la mateixa ciutat el 1961. De ben jove ja vol ser pintor però, a la llarga, destacarà sobretot com un bon dissenyador. Assisteix a les acadèmies de Joaquim Torres Canosa i Joan Baixas i allà coneix a Josep Mompou de qui esdevé un gran amic. Entre 1909 i 1910 publica dibuixos satírics a la revista Papitu influenciats per Ismael Smith, també amic seu. I és en aquest període quan comença a treballar com a dibuixant de teixits i estampats, tasca en la qual, en un moment donat, s’associa amb Mompou. Palau Oller va fer milers i milers de dibuixos però la majoria s’han perdut o no han estat identificats, tret dels que no li van comprar els fabricants de l’època i va conservar inèdits.

El casament l’any 1916 amb Eulàlia Fabre i la naixença del seu fill, l’any següent, l’encaminen a obrir el ventall professional mitjançant la fabricació de joguines —en la qual s’avançarà al seu amic Joaquim Torres-García—, llums i objectes decoratius, fins a dedicar-se de ple al disseny de mobiliari. Amb els mobles, Palau Oller es consolida professionalment i aquesta tasca esdevé la seva ocupació principal, arriba a crear prop de vuit mil models diferents. Les botigues que muntarà junt amb la seva dona —als carrers de Mallorca, Casp, rambla de Catalunya i, finalment, Diputació— seran el complement a la seva activitat de dissenyador i la plataforma de comercialització.

Paral·lelament, Palau Oller no abandona la pintura i exposa la seva obra regularment, a partir de mitjan anys vint. Mai assolirà, però, un gran ressò amb aquesta faceta. Això no obstant es mantindrà sempre a prop dels seus amics artistes, intercanviarà o els comprarà obra, i farà un petita i nodrida col·lecció que llegarà al seu fill.

Palau Oller també va saber transmetre a Palau i Fabre l’ambient cultural català del primer terç del segle xx, sobretot l’artístic, el literari i el musical, una herència que el poeta ha evidenciat sovint. És per això que quan Palau i Fabre va crear la fundació pròpia va voler que només figurés el nom de Palau, a la memòria, també, del seu pare.

L’any 2010 la Fundació Palau va dedicar una gran retrospectiva a Josep Palau Oller, a cura de l’historiador i crític d’art Josep Casamartina i Parassols,que va revisar les seves diferents facetes en el camp del disseny industrial, el d’interiors, les joguines, les botigues, la pintura i també el col·leccionisme d’art. Aquesta iniciativa va propiciar l’edició del llibre Palau Oller, polièdric (Triangle Postals / Fundació Palau, Barcelona 2010), la línia de mocadors de seda estampada creada per Isabel de Pedro, que es venen a la pròpia fundació, la inclusió de models d’estampats de l’artista a vestits i abrics de la col·lecció d’hivern 2011 d’Isabel de Pedro, i a organces i gasses de la col·lecció per a Alta Costura de Gratacós S. A. Paral·lelament, des de la Fundació Palau s’han inventariat més de cinquanta mil documents referents a Palau Oller, entre dibuixos de mobiliari, de joguines i complements per a la llar, revistes i objectes d’art, que a partir d’ara estaran a disposició d’historiadors, estudiosos i de tothom qui hi estigui interessat.