La Fundació Palau diposa de dues sales d’exposició temporal per tal d’acollir-hi diverses mostres. Per una banda, hi presenta exposicions temporals de producció pròpia a partir d’obres del propi fons o d’aspectes vinculats amb la pròpia Fundació Palau; per l’altra, també exposa projectes provinents d’altres institucions o museus.

La Fundació Palau també presta exposicions itinerants per a museus i centres d’art que ho sol·licitin.

Totes les exposicions