EL PICASSO DE JOSEP PALAU I FABRE

EL PICASSO DE JOSEP PALAU I FABRE

L’activitat comença reflexionant sobre què és una col·lecció per arribar a descobrir la col·lecció picassiana de la Fundació a través de materials pedagògics de suport. Al llarg del recorregut es proposen diverses dinàmiques adaptades a cada nivell educatiu per tal d’oferir eines que permetin desenvolupar la capacitat de comprensió a partir de la lectura d’alguns textos i d’anàlisi davant de l’obra d’art. Al mateix temps es proposen breus dinàmiques d’expressió plàstica amb diversos materials associats a les obres i tècniques que va utilitzar Picasso al llarg de la seva vida. Finalment, a mode de resum, cada grup haurà d’ordenar imatges, objectes i idees, relacionades amb la visita, en un fris cronològic.

  • Tipologia: Visita dinamitzada
  • Lloc: Sales d’exposició
  • Ràtio: 1 grup per classe
  • Durada per grup: 90 min
  • Nivell: Secundària i Batxillerat
  • Preu: 110€/grup
  • Reserves: formulari de reserva per mail.

La reserva no serà efectiva fins que s’hagi rebut la confirmació per part de la Fundació Palau