L’OCELL DE PAPER

L’OCELL DE PAPER

L’activitat s’inicia introduint la Fundació i la col·lecció Palau. Presentem Palau i Fabre com un poeta renovador i experimental. Analitzem a fons la revista Poesia entesa com una obra d’art. Finalment realitzarem un taller amb l’objectiu de fer una portada d’una revista amb objectius similars als del poeta propi i forani.

  • Tipologia: Visita i taller d’art i literari
  • Lloc: Sales d’exposició i espai taller
  • Rati: 1 grup per classe
  • Durada: 90 minuts
  • Nivell: Educació Secundària
  • Preu: 130€ iva inclòs
  • Reserves: formulari de reserva per mail.

La reserva no serà efectiva fins que s’hagi rebut la confirmació per part de la Fundació Palau

GUIA PROFESSOR