L’OCELL DE PAPER

L’activitat s’inicia introduint la Fundació i la col·lecció Palau. Presentem Palau i Fabre com un poeta renovador i  experimental. Analitzem a fons la revista Poesia entesa com una obra d’art […]