Estimat Picasso

Josep Palau i Fabre va mantenir amb Picasso una relació d’admiració i, en els darrers anys de la vida de l’artista, d’amistat. Aquesta sala recull les obres de Picasso que Palau i Fabre va reunir amb la idea d‘exposar-les en la seva Fundació, com a homenatge a l’artista més important del segle XX i com a testimoni de la seva amistat.

Durant els anys de l’exili voluntari a París, entre 1945 i 1960, Palau i Fabre va dedicar a Picasso poemes i una breu biografia de ficció. De retorn a Catalunya, es va consagrar a estudiar la seva obra. En van sortir quatre volums d’una biografia monumental, amb centenars d’il·lustracions, que s’ha traduït a moltes llengües, i nombroses monografies.

Aquest espai exhibeix de forma permanent un conjunt molt variat d’obres picassianes que Josep Palau i Fabre, al llarg de la seva vida, va anar adquirint o bé que va rebre de mans del mateix Picasso.

Es poden contemplar obres d’èpoques i estils ben diversos, des dels inicis del pintor a l’escola de Belles Arts de Barcelona, la Llotja, fins als darrers anys de la seva vida.
Destaquen els estudis acadèmics, el conjunt d’obra gràfica o bé un petit teatret que Picasso va fer per a la seva filla Maya. També es mostren alguns llibres dedicats per Picasso que contenen dibuixos i que testimonien la relació d’amistat entre els dos personatges.