ESO i Batxillerat

RETRATS I TÈCNIQUES. PICASSO

Descripció:

L’activitat s’inicia amb una presentació de les figures de Palau Oller (pare) i Palau i Fabre (fill) i el context familiar. Es reflexiona sobre el concepte col·lecció i es visita la sala Picasso, la part més important de la seva col·lecció. En el recorregut per la sala analitzem els retrats que hi ha representats, des de l’expressió fins a la manera de pintar-los i l’evolució de l’artista. Un cop analitzades les diferències plàstiques i tècniques dels retrats que va pintar Picasso, ens dirigim al taller per treballar el retrat. Utilitzem les tècniques o maneres de representar que hem vist a les sales per fer el retrat d’un company/a. Al final de l’activitat fem una posada en comú per analitzar resultats i entendre l’evolució plàstica de l’artista, per una banda, i reflexionar sobre les diferents tècniques artístiques utilitzades.

 • Tipologia: Taller d’art
 • Lloc: Sales d’exposició i espai taller
 • Ràtio: 2 grups de classe
 • Durada per grup: 120 minuts
 • Nivell: Primer cicle de secundària
 • Preu: 200€/grup
 • Reserves: formulari de reserva per mail.

La reserva no serà efectiva fins que s’hagi rebut la confirmació per part de la Fundació Palau

EN DEFENSA DE L’AVANTGUARDA

Descripció:

L’activitat s’inicia al primer pis de la Fundació Palau per presentar Palau i Fabre i l’entorn artístic, literari i cultural del seu temps (Guerra Civil, exili, postguerra i dictadura). Seguim un recorregut per parlar de les avantguardes del segle XX per conèixer artistes com Joan Miró, Antoni Tàpies, Perejaume i Miquel Barceló. Aquest recorregut acaba al segon pis a la sala Picasso, artista pioner de l’avantguarda. Finalment reflexionem sobre els conceptes que hagin aparegut al llarg de la visita perquè inspiraran als/les alumnes alhora de confeccionar un collage al taller. Al final posarem sobre un mur les obres individuals per crear una obra col·lectiva que resumirà la visita a la Fundació Palau i les avantguardes del s.XX.

 • Tipologia: Taller d’art
 • Lloc: Sales d’exposició i espai taller
 • Ràtio: 2 grups de classe
 • Durada per grup: 120 min
 • Nivell:Segon cicle de secundària i Batxillerat
 • Preu: 200€/grup
 • Reserves: formulari de reserva per mail.

La reserva no serà efectiva fins que s’hagi rebut la confirmació per part de la Fundació Palau

EL PICASSO DE JOSEP PALAU I FABRE

Descripció:

L’activitat comença reflexionant sobre què és una col·lecció per arribar a descobrir la col·lecció picassiana de la Fundació a través de materials pedagògics de suport. Al llarg del recorregut es proposen diverses dinàmiques adaptades a cada nivell educatiu per tal d’oferir eines que permetin desenvolupar la capacitat de comprensió a partir de la lectura d’alguns textos i d’anàlisi davant de l’obra d’art. Al mateix temps es proposen breus dinàmiques d’expressió plàstica amb diversos materials associats a les obres i tècniques que va utilitzar Picasso al llarg de la seva vida. Finalment, a mode de resum, cada grup haurà d’ordenar imatges, objectes i idees, relacionades amb la visita, en un fris cronològic.

 • Tipologia: Visita dinamitzada
 • Lloc: Sales d’exposició
 • Ràtio: 2 grups de classe
 • Durada per grup: 90 min
 • Nivell: Secundària i Batxillerat
 • Preu: 100€/grup
 • Reserves: formulari de reserva per mail.

La reserva no serà efectiva fins que s’hagi rebut la confirmació per part de la Fundació Palau

JOSEP PALAU I FABRE. UN RECORREGUT PER LA LITERÀTURA CATALANA DEL SEGLE XX.

Descripció:

Partint d’un recorregut  per la Fundació Palau, els participants s’acostaran a l’obra i vida del poeta. Es posarà especial atenció al concepte d’alquímia, que desenvoluparà als seus poemes de l’Alquimista, i als seus treballs sobre Picasso. Es realitzarà un taller de creació literària mitjançant el mètode creatiu de Josep Palau i Fabre. Conduit per la rapsode Anna Maluquer.

 • Tipologia: Taller literari
 • Lloc: Sales d’exposició i sala taller
 • Ràtio: 2 grups de classe
 • Durada per grup: 90 min
 • Nivell: Segon cicle d’ESO i Batxillerat
 • Preu: 130€/grup
 • Reserves: formulari de reserva per mail.

La reserva no serà efectiva fins que s’hagi rebut la confirmació per part de la Fundació Palau