OBRA DE JOSEP PALAU I FABRE

1943

 • Pensaments. Melilla: Col·lecció L’Ocell de Paper, núm. 3, 1943. [Edició clandestina].

1961

 • La tragèdia o el llenguatge de la llibertat. Barcelona: Rafel Dalmau, 1961.

1953-54

 • “La tragèdia”. Homenatge a Carles Riba en complir seixanta anys. Barcelona: Josep Janés, Editor, 1953-54, pp. 254-257.

1962

 • El mirall embruixat. Palma de Mallorca: Moll. Col·lecció Raixa, núm. 58, 1962.

1973

 • Escolis a unes estances de Carles Riba. Separata de: In memoriam Carles Riba (1959-1969). Barcelona:Institut d’Estudis Hel·lènics. Departament de Filologia Catalana. Editorial Ariel, S.A. 1973.
 • “Escolis a unes estances de Carles Riba”. In memoriam Carles Riba (1959-1969). Barcelona:Institut d’Estudis Hel·lènics. Departament de Filologia Catalana. Editorial Ariel, S.A. 1973.
 • Consideracions sobre el Shakespeare de Josep Maria de Sagarra. Barcelona: Separata de Estudios escènicos. Cuadernos del Instituto del Teatro, núm. 17 juliol 1973.
 • Consideracions sobre el Shakespeare de Josep Maria de Sagarra. Barcelona: Estudios Escénicos. Cuadernos del Instituto del Teatro,  núm. 17, 1973.
 • “Breu disquisició”. Homenatge a F. V. Foix. Barcelona: Galeria Matisse, IX-X/1973. Text escrit el 1938.

1976

 • Quaderns de l’Alquimista. Barcelona: Pòrtic. Col·lecció Cristalls, núm. 7, 1976.
 • Antonin Artaud i la revolta del teatre modern. Barcelona: Edicions 62. Col·lecció Monografies de Teatre, núm. 4, 1976.

1980-1981

 • “Greta Garbo o l´erotisme del rostre”. Arc Voltaic 9-10, Barcelona: Arc Voltaic/Leteradura, hivern 1980-81.

1982

 • “Escolis a unes estances de Carles Riba”. Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans: De Maragall a Brossa. A cura de Narcís Garolera. Barcelona: Curial (Manuals Curial 6), 1982.

1983

 • Nous quaderns de l’Alquimista. Sant Boi de Llobregat: Edicions del Mall. Sèrie assaig, núm. 1, 1983.
 • “Incursió en l’obra poètica de Josep Maria de Sagarra”, Josep Maria de Sagarra. Antologia poètica. Barcelona: Editorial Laia. Les Eines de Butxaca, 1983. [Pròleg i selecció de Josep Palau i Fabre].

1986

 • MEDINA, Jaume; SULLÀ, Enric. “Escolis a la segona de les estances de Carles Riba”. Actes del simposi Carles Riba: Institut d´Estudis Catalans. 17-19 d´octubre de 1984. Barcelona: Institut d´Estudis Catalans/Publicacions de l´Abadia de Montserrat, 1986, pp. 193-199.

1989

 • Josep Palau. Dibuixant, pintor, decorador. Catàlegexposició. Barcelona: Casa Elizalde/Ajuntament de Barcelona, 1989.

1991

 • Quaderns inèdits de l’Alquimista. Barcelona: Edicions 62. Col·lecció Els Llibres de l’Escorpí. Idees 75, 1991.
 • Les joguines de Josep Palau Oller. Catàleg exposició. Figueres:Museu dels joguets 18, 1991.

1993

 • “Fil a l’agulla a partir del 39…”. Separata de Miscel·lania Joan Triadú. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Biblioteca Abat Oliba, 1993.

1994

 • La Divina. Mataró: Vèrtex. Col·lecció Vèrtex 30, 1994.

1995

 • “El ‘Nadal’ de Salvat-Papasseit”. Textos literaris Catalans: Lectures i interpretacions (volum II). A cura de Narcís Garolera. Barcelona: Columna, 1995.

1996

 • Quaderns de vella i nova alquímia. Lleida: Pagès Editors. Biblioteca de la Suda, Transvària, núm. 1, 1996.

1997

 • Quaderns de l’Alquimista. Barcelona: Proa. Col·lecció La Mirada, 1997.

1998

 • BACARDÍ, FONTCUBERTA I GEL, Montserrat; PARCERISAS, Francesc [eds.]. “Nota sobre la traducció”. Cent anys de traducció al català [1981-1990] Antologia. Vic: Eumo Editorial/Facultat de Traducció i Interpretcióde la Universitat Pompeu Fabra (Biblioteca de Traducció i Interpretació 3), 1998.

2004

 • Problemàtica de la tragèdia a Catalunya. Diputació de Barcelona/Institut del Teatre, 2004. [Obertura del curs acadèmic 2003-2004].

2006

 • L’alchimie du bien et du mal. L’alquímia del bé i del mal. Barcelona: KRTU. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2006. [Pròleg i traducció catalana de Ricard Ripoll].

2007

 • La claredat d’Heràclit. Girona: Accent Editorial, 2007. [Obra escrita el 1965. Edició i traducció de l’original en francès d’Oriol Ponsatí-Murlà].

2013

 • Artaud: autor de Suppôts et Suppliciations. Dirigit per Alain Milon i Ricard Ripoll. París: Presses Universitaires de Paris Ouest, 2013.

2019

 • Invitació al vals. Pròleg de Josep Casamartina. Sabadell: Fundació La Mirada, 2019.

Fundació Palau
Actualitzat el gener de 2020