OBRA DE JOSEP PALAU I FABRE

1943

 • RIBA, Carles. Versions de Hölderlin. Buenos Aires [Barcelona], 1943.
 • PALAU, Josep. L’aprenent de poeta. Barcelona: La Sirena, 1944 (amb data 1943).
 • LUJÁN, Néstor. Poemas de Amor. Barcelona: La Sirena, 1943.

1944

 • ROMEU, Josep. Sonets. Barcelona: La Sirena, 1944.

1944-1945

 • Poesia. Barcelona: La Sirena, 1944-1945. [Revista, núm. 1-20].

1945

 • PALAU i FABRE, Josep. Imitació de Rosselló-Pòrcel. Barcelona: La Sirena, 1945

1946

 • PALAU i FABRE, Josep. Càncer. París:Edicions de l’Alquimista, 1946.

1946-1951

 • Ariel, revista de les Arts. Barcelona, 1946-1951.

1950

 • L’ALCHIMISTE. Le dialogue ou la mort du théatre. París,1950. [Edició de 500 exemplars numerats de l’1 al 500].

1952

 • PALAU i FABRE, Josep. Poemes de l’Alquimista. París: La Sirena, 1952. [Dibuix de la coberta de J. Palet].

1957

 • PALAU i FABRE, Josep. Esquelet de Don Joan. París, 1957. [Edició de 100 exemplars numerats i signats per l’autor].

1964

 • PALAU i FABRE, Josep. Electra. Barcelona, 1964.

1965

 • LAO TZE. Tao-Te-King. Tria i versió de Josep Palau i Fabre, litografies originals d’Albert Ràfols-Casamada. Barcelona: edició dels autors, 1965. [112 exemplars numerats i signats i 12 exemplars numerats amb xifres romanes].

1968

 • PALAU i FABRE, Josep. Picasso per Picasso. Barcelona: abril del 1968. [1a edició].

1971

 • PALAU i FABRE, Josep. Théorie des Couleurs. Barcelona: edició de l’autor, 1971. [Amb motiu del 80è aniversari de Picasso, edició de 100 exemplars numerats del 1 al 100 i 10 exemplars de A a J].

1979

 • PALAU i FABRE, Josep. Vides de Picasso. Assaig de biografia pura. Barcelona: l’autor, 1979. [Edició de 250 exemplars, en paper d’estrassa, enquadernats amb cartró i veta d’espardenya, numerats de l’1 al 250, i 15 exemplars del I al XV].

Fundació Palau
Actualitzat el juliol de 2019