OBRA DE JOSEP PALAU I FABRE

1944-1945

  • LAUTRÉAMONT Comte de; RIMBAUD, Jean-Arthur; APOLLINAIRE, Guillaume; ÉLUARD. Paul. Barcelona: Poesia, núm. 13, Editorial La Sirena, 1944-1945. [Versions de Josep Palau i Fabre de “Poema de l’Hermafrodita” (fragment), “Vetlles.- I”, “Gestació” (fragment) i “Giorgio de Chirico”].
  • ELUARD, Paul. “Poesia involuntària i poesia intencional”. Barcelona: Poesia, núm. 14, Editorial La Sirena, 1944-1945.
  • COLETTE. “Nit blanca” (fragment). Barcelona: Poesia, núm. 20, Editorial La Sirena, 1944-1945.

1946

  • MARAGALL Joan; RIBA, Carles. Revista La Danse, Paris: 1946. [traducció al francès dels poemes “La Sardana” i “Rumba”].

1947

  • RIBA, Carles; PALAU I FABRE, Josep. Paris: 84. [“Balada”, “L´Estranger” “Sol”].

1953

  • LLULL, Ramon. Le livre de l’ami et de l’aimé. París: Gallimard, 1953. [Amb la col·laboració de Guy Lévis Mano].
  • CALLOIS, Roger; LAMBERT, Jean-Clarence. Trésor de la poesie universelle, París: Gallimard, 1953. [Inclou traducions de Ramon Llull, ”Poemes de l’ami et de l’aimé”; Jordi de Sant Jordi, “Vers livres” i Ausiàs March “Chant d’amour” i “Chant de mort”].
  • Homenatge a Carles Riba en complir seixanta anys. Barcelona: Josep Janés, Editor, 1953-54. Inclou la traducció del poemes “Ballada” i “Acollidora pàtria”, pp. 59-60.

1955

  • Homenatge a Carles Riba en complir seixanta anys. Barcelona: Josep Janés Editor, 1955. [Dues versions franceses de Carles Riba a cura de Josep Palau i Fabre].
  • LAMBERT, Jean-Clarence. Poétique de la danse: d’Euripide a Lorca. Georges Fall, éditeur. París: Falaize, 1955. [Inclou el poema de Joan Maragall “La Sardana”, traduït del català per Josep Palau i Fabre].

1956

  •  “L’Espagne, la poésie”. L’Age Nouveau. núm. 96. París,III/1956. [Inclou la traducciótraducció dels poemes: de Salvat Papasseit ,“Res no és mesquí” i “Ample és Castella”; de Salvador Espriu, “Ofrena a Cèrbet”; de Carles Riba, “Endavant oesperança”; de Bartomeu Rosselló-Pòrcel “ En la meva mort”].
  • Ausias March, poète féroce. París: Les Lettres Nouvelles núm. 36, mars 1956. [Inclou les traduccions dels “chants” “Ainsi que le taureau…”, “Je confie a mon sort…”, “Chant de mort”].
  • La poesie catalane. París: Esprit núm. 9, setembre 1956. “[Inclou “Rien n’est mesquini “Ample est la Castillede Joan Salvat-Papasseit; “En avant”, de Carles Riba; “Offrande à Cerbère”, de Salvador Espriu; “A l’heure de ma mort”,de Rosselló-Pòrcel].

1958

  • Dins Trésor de la poésie universelle. A cura de Roger Callois i Jean-Clarence Lambert. París: Gallimard/Unesco. Collection Unesco d’Oeuvres Représentatives., 1958. [Traduccions de poemes d’Ausiàs March i Jordi de Sant Jordi].

1960

  • Maria Clara, MACHADO. Pluft, el petit fantasma. Versió catalana de Josep Palau i Fabre de l’original en portuguès. Caldes d’Estrac: Fons documental de la Fundació Palau.

1965

  • TSE, Lao. Tao-te-king. Barcelona: edició de Josep Palau i Fabre i Ràfols Casamada, 1965. [Litografies originals d’Albert Ràfols-Casamada. Traducció de Josep Palau i Fabre del text francès. 124 exemplars numerats].

1966

  • RIMBAUD, Arthur. Una temporada a l’infern. Il·luminacions. Barcelona: Vergara. Col·lecció Isard 35, 1966. [Versió, estudi preliminar i notes].

1974

  • STRINDBERG, August. Traducció amb la col·laboració de Hillevi Mellgren. Tres obres en un acte. Barcelona: Edicions 62. Col·lecció El Galliner 25,1974.

1975

  • Tarot de quinze: París-Varsòvia. – 1ª ed. Barcelona:   Editorial Ariel, VII/1975.
    Inclou la traducció de Josep Palau i Fabre de “París-Varsòvia”, d´Antonin Artaud.

1977

  • Versions d’Antonin Artaud. Barcelona: La Magrana. Col·lecció Cristalls 11, 1977.
  • Reduccions. Revista de poesia. Núm. 12. Vic: Edipoies, editora de poeia, S.A., 1977. Inclou les traduccions de “La Loreley” de Guillaume Apollinaire i “La victoire de Guernica” de Paul Eluard.

1980

  • APOLLINAIRE, Guillaume. “La Loreley”. Vic: Reduccions núm. 12, desembre 1980.
  • ELUARD, Paul . “La victòria de Gernika”.Vic: Reduccions núm. 12, desembre 1980.
  • KOSOVEL, Srecko. “El meu cant”, “Nihilmalenconia”. Barcelona: Taula de Canvi, núm. 20, març-abril 1980.

1984

  • RIMBAUD, Arthur. Una temporada a l’infern. Il·luminacions. Els deserts de l’amor. Barcelona: Bruguera. Col·lecció Els Llibres del Mirador 8,1984. [Versió renovada, estudi preliminar i notes de Josep Palau i Fabre].

1985

  • KOSOVEL, Srecko. La barca d’or. Versions d’Anton Carrera, Miquel Desclot i Josep Palau i Fabre; pròlegs de Veno Taufer i Josep Palau i Fabre; epíleg de Miquel Desclot. Sant Boi de Llobregat: Edicions del Mall 1985. [Edició bilingüe català-eslovè].

1986

  • BALZAC Honoré de. L’obra mestra inconeguda. Sant Boi de Llobregat: Edicions del Mall 1986. [Il·lustracions de Pablo Picasso].
  • ALCOFORADO, Mariana. Cartes d’amor de Mariana Alcoforado (La monja portuguesa). Sant Boi de Llobregat: Edicions del Mall 1986. [Traducció, pròleg i epíleg de Josep Palau i Fabre].

1991

  • RIMBAUD, Arthur. Il·luminacions. Una temporada a l’infern. Barcelona: Edhasa. Col·lecció Clàssics Moderns,1991. [Edició bilingüe].

1994

  • SALVAT PAPASSEIT, Joan (tres popemes). Revista Vuelta. Núm. 216, México, D.F., XI/1994.

1995

  • LAMBERT, Jean-Clarence. Grifèu. Saint-Laurent-du-Pont: Èditions Le Verbe et l’Empreinte, 1995. [Edició bilingüe. Amb 4 gravats originals de Marc Pessin, tiratge de 75 exemplars, signats].

1996

  • Homenatge europeu a Ausiàs March. Gandia: CEICAlfons el Vell 1996. [Inclou la traducció al francès dels poemes XXIX, LXXIVI i XCVI d’Ausiàs March].

1998

  • BALZAC, Honoré de. L’obra mestra inconeguda. 2a edició. Barcelona: Proa, 1998. [Traducció i pròleg de Josep Palau i Fabre].

2000

  • RIMBAUD, Arthur. Il-luminacions – Una temporada a l´infern.. Barcelona: Edicions Proa, S.A./Ediciones Folio. [Versió, introducció i notes de Josep Palau i Fabre. Edició bilingüe].

2004

  • LLULL, Ramon. Ramon Llull: Llibre d’Amic e Amat. Caldes d’Estrac: Fundació Palau, 2004. Catàleg exposició. [Pròleg i versions castellana i francesa de Josep Palau i Fabre].

2008

Fundació Palau
Actualitzat el juliol de 2019